Get Adobe Flash player
Start Historia OSP Szczyrk

Początek Straży w Szczyrku

Źródło: http://www.szczyrk.osp.org.pl/index.php?pid=2

 

Wybrano pierwszy Zarząd, na czele którego staną Prezes Jan Wałęga - Wójt Gminy oraz Naczelnik Jakub Więzik i jego zastępca, Józef Wałęga. Przez pośrednictwo restauratora "Glejzego" otrzymano od straży w Ustroniu kilka starych, białych drelichowych mundurów i hełmy z niemieckim napisem "Fojer-wera" oraz toporki i pasy parciane. Starostwo w Białej za pośrednictwem Gminy przekazało Straży ręczną sikawkę przenośną i dwa kawałki (czyt. odcinki) węża parcianego. Od Straży z Bielska pozyskano kilka kawałków węża i prądownice. Rozpoczęto budowę drewnianej remizy na przeciw apteki.

W 1907 roku zakupiono drugą sikawkę oraz wóz konny (do pierwszej sikawki) i inne wyposażenie techniczne. Fundusze pozyskiwano poprzez organizowanie festynów, zabaw jak również od Towarzystw Asekuracyjnych, które płaciły 50-100 koron za ubezpieczone, a uratowane gospodarstwa. Tym sposobem spłacono długi zaciągnięte na budowę ramizy, zakup sprzętu i umunurowania.

Wybuch I Wojny Światowej

Z chwilą wybuchu I Wojny Światowej sześciu strażaków powołano do służby w Straży Pożarnej w Krakowie, a pozostali zostali wcieleni do wojska austryjackiego. Stan stagnacji trwał niemal do 1923r., kiedy do szkoły w Górnym Szczyrku przyszedł nauczyciel Chmielnik, który zorganizował II-gi Oddział Straży liczący 30 osób. Naczelnikiem II Oddziału został Antonii Marek "z Polenicy" a wice prezesem, który wszedł w skład istniejącego Zarządu - nauczyciel Chmielniak. W latach 1924-1925 wybudowano drugą, drewnianą Strażnicę w Górnym Szczyrku (okolice Rabatu), która przetrwała do 1974.
Do niej przeniesiono jedną sikawkę i trochę sprzętu.. Drugi Oddział nie posiadał umundurowania.
W 1924 r. zakupiono pierwszy sztandar, który został zabrany przez okupanta hitlerowskiego i ślad po niem zaginął. Z okazji 25-lecia Straży w 1930r. zakupiono sukno, z którego uszyto mundury dla strażaków i orkiestry oraz zakupiono tzw. pasy galicyjne (reprezentacyjne). W tym samym roku zakupiono parcelę pod Remizę koło Mostu Bielańskiego (obecnie Urząd Miasta) i postawiono Strażnicę.
W 1938r sprzedano działkę, a za pozyskane pieniądze kupiono motopompę "Oxner" i parcel, na której stoi dzisiejszy Dom Strażaka. Dokupiono sprzęt, uszyto mundury.

II Wojna Światowa

Po wybuchu II Wojny Światowej, przed nadejściem Niemców, strażacy, tj. Stefan Śliwa i Karol Laszczak ukryli motopomę i sprzęt pod składowiskiem węgla na terenie Sokolni (obecnie Dom Kultury). W czasie okupacji Zarząd sprawowali tzw. "umisidlerzy" czyli osiedleńcy, a polscy strażacy, którzy nie zostali wywiezieni bądź wysiedleni. Podporządkowani zostali Komendzie tego Zarządu i musieli brać obowiązkowo udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach.
Po wyzwoleniu strażacy szybko wznowili swoją działalność, chociaż warunki były bardzo ciężkie (skromna baza sprzętowa, zdekompletowana załoga).

Dzieje powojenne

W 1946r zakupiono i poświęcono sztandar z wizerunkiem Świętego Floriana i Matki Boskiej, który do dziś jest eksponowany w OSP jako pamiątka historyczna.
W latach 1957-1960 czyniono starania o budowę remizy na parcelach pod dworcem PKS.
W 1969 udało się zdobyć pozwolenie na budowę Strażnicy a w 1971 zorganizowano uroczystość wmurowania kamienia węgielnego. Aktu tego dokonał Prezes Wojewódzkiego Zarządu OSP - Wice Wojewoda Bielski, mgr Antonii Kobiela.
?W 1975r dokonano otwarcia i przekazania Domu Strażaka, gdzie siedzibę znalazł również Urząd Miasta Szczyrk oraz Komitet Miejsko-Gminny PZPR. W 1976r. OSP otrzymała sztandar bez symboli religijnych, co jest wyrazem panującego w kracju komunizmu. Obecnie jest on przechowywany jako relikt tego okresu.
W 1995r. OSP Szczyrk została jako jedna z pierwszych włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
@ 2005r. obchodziliśmy 100lecie naszej jednostki.

Ważniejsze wydarzenia i akcje w historii OSP:

  • Powódź w 1970r
  • Powódź w rejonie Żywieckim w 1980r
  • Podpalenia w latach 1992-1993r
  • Pożar lasu na Przegibku
  • Powódź w 1997r
  • Usuwanie skutków huraganu w Rajczy
  • Akcja powodziowa w Kaniowie
  • Pożar schroniska na Klimczoku.

Odwiedziło nas:

Odsłon : 23317
No images